Ze stonden daar aan de kant van de rivier te brullen dat ze waren afgesneden en door een grijs aan stof en water en nog meer ruws van hun sokkel waren geduwd en gedoemd tot hetgene over was.... boze stronken...erg boze stronken bleven brullend over....

uit 2008 tot 2008 (klik op de afbeelding om het werk groter te bekijken)
stuur een bericht naar de kunstenaar

AAN DE GROND GENAGELD

2008

Sprakeloos te wezen hoe de zaag bijna al het leven uit de bedroefde stronk trok....de diepe wortels goed verstopt verankerd...

ALLEEN IN ELKAAR VERWRONGEN

2008

Fluisteren elkander telkens het levens lot toe....ze raken er niet over uit gemijmerd met hun open wonden...

BIJ ELKAAR GEPLAKT

2008

Dan maar wenend bij elkaar in trosje schuilen en wachten op betere tijden...

BOZE BOOMSTRONK

2008

Grijs aan geslagen boze boomstronk kan geen kant meer op...hoe hij zich ook wendt of keert...

BRAVE BOOMSTRONK

2008

Zo zoet bij elkaar waar niets meer te wensen over viel dan schikken in het lot....

EEN VAN DE BOZE STRONKEN

2008

Ondanks vrij water uitzicht, wat hem steeds sust, blijft de boomstronk grijs mat stoffig aangeslagen duf afgesneden en boos in de war ...

GRIMMIG ZWAAIEN

2008

Nog even schielijk een glimp aan de rivier tonen....zo heel verlegen lachend zwaaien terwijl alles nu toch wel erg grimmig is...

IN GEZAMELIJKE EENSGEZINDHEID

2008

Het lot grillig krioelend eerst nog wat tegenspartelend tot zich nemen en daarna redden wat er te redden valt....

KIJK JIJ MAAR LEKKER NAAR HET WATER

2008

Die sust je wonden zacht wiegend zonder tegen morren....

NOG BOZER

2008

Deze stronk is zo boos geworden dat ze naar binnen is ge exploireerd en voor altijd zichzelf zal moeten opeten....

NOG EFFE ZWAAIEN

2008

Met die sprietarmpjes...en dan...na zoveel jaren vechten en verliezen....dan...dan is het beurt...

ONTHUTSTE BOOMSTRONK

2008

Bijna van alle leven geamputeerde grijs aangeslagen boom stronken die alleen nog in zand kunnen turen en hun wortels dieper begraven...

OOK BOOS

2008

Ja, vind je het gek dat er gaten vallen na al dat geamputeer van het zelf en je mede bomen en andere soort genoten van weleer...

OPENGESPLETEN MOMENT

2008

Gevangen in een verbazing wekkend moment dat je nerven deed open splijten en nu nog steeds na druppelt...

SOMBERE KRONKEL

2008

In verlaten ritme dat alleen nog neuriet en de echo vergeet...

TOUW ERBIJ

2008

Dat zich verschuild in de kwetsbaarheid van de kleuren en aan elkaar versmolten structuren van vorm en beelden die zwijgend bestaan...

UITZICHT

2008

Deze kan tenminste nog naar het water van de rivier koekeloeren die haar snachts wiegt en lieve dingen toefluistert....

VERLATEN LANDSCHAP

2008

Of nooit iets er toe deed...of nooit iets was...of is geweest...

WEINIG OVER

2008

Stompje boomstronk is niet voor niets blijvend boos....nee...erger nog...ze is blijvend woedend...

ZWIJGEN KAN OOK

2008

Gewoon chronisch den mond snoeren...dan komt het eind van zelf in zicht...